SC AGROMEC DRAGALINA SA, titular al proiectului „Construire hală pe structură metalică cu destinaţia fabricare peleţi din deşeuri vegetale”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Botoşani: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală pe structură metalică cu destinaţia fabricare peleţi din deşeuri vegetale”, propus a fi amplasat în satul Dragalina, comuna Cristineşti, judeţul Botoşani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoşani din mun. Botoşani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-botosani .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 1O zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului