Primaria comunei Mihai Eminescu face apel catre locuitorii comunei in vederea depozitarii deseurilor in mod corespunzator fiecarui tip.

In a cest sens, Primaria subliniaza, ca pe langa platformele de colectare deseuri menajere care sunt amenajate in fiecare localitate si colectarea din poarta in poarta de catre operator a deseurilor reciclabile (plastic), la nivelul comunei Mihai Eminescu este autorizata  platforma pentru deseuri de constructii, demolari si deseuri vegetale.

Astfel, locuitorilor comunei le revine obligatia de a depune deseurile provenite din constructii si demolari precum si resurile vegetale, la platforma de colectare autorizata. Aceasta platforma este situata in extravilanul localitatii Catamaresti-Deal, in P.C. 735, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani.

Rugam toti locuitorii sa respecte modalitatea de colectare a deseurilor, avand in vedere ca la nivelul comunei exista posibilitateade a se selecta deseurile dupa fiecare tip in parte.

Tinand cont de fapul ca in acest moment nu mai exista niciun impediment in selectarea deseurilor, Primaria va sanctiona, potrivit Regulamentului privind constatrea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat de catre Consilul Local al comunei, atat persoanele fizice cat si cele juridice .

Potrivit Regulamentului sus- mentionat, „depunerea la platformele de colectare sau pubele individuale a altor tipuri de deseuri decat cele menajere sau asimilate acestora”  precum sidepunerea necorespunzatoare, nesepararea deseurilor, respectiv predarea si depozitarea in amestec a desurilor reciclabile cu cele menajere sau alte tipuri de deseuri” constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda  in valoare cuprinsa intre 500 – 1.000 lei, pentru persoane fizicie si 1.000-2.000 lei, pentru persoane juridice.