În conformitate cu prevederile art.133, 134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de marți, 28.02.2023, ora 9,00  va avea loc ședința ordinară a Consiliului local ,  în sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, .

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea procesului verbal din 13.02.2023.

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in unitatea administrativ teritoriala a comunei Răchiți pe anul 2023.

3.Proiect de hotarâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizării obiectivului ” Construire hala comercializare piese auto ” în satul Răchiți comuna Răchiți.

4.Proiect de hotarâre  privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1Răchiţi, pentru luna  ianuarie 2023.

5.Proiect de hotarâre  privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Răchiţi a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei  Răchiţi.

6.Proiect de hotarâre privind  acordul de principiu şi demararea procedurii de achiziţie în vederea cumpărării unui imobil de către Comuna Răchiţi.

7.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea actualizării prin act adițional  a contractelor de închiriere locuințe aflate in proprietatea UAT Rachiti, situate in sat Rachiti  Com. Rachiti jud. Botosani.

            8.Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  Contractului de asociere, a contractului de cofinanțare  și a cofinanțării lucrărilor de extinderea rețelei de distribuție publică pentru alimentarea cu energie electrică pentru obiectivul  „LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE  ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL BOTOȘANI, COMUNA RĂCHIȚI – BLOC DE LOCUINȚE”