În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,  va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, în data de  30.05.2023, ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

 

1.Aprobarea proceselor  verbale din ședințele  C.L. din luna aprilie  2023.

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna aprilie 2023.

3.Proiect de hotarâre privind  aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022.

 

 

 

      PRIMAR

Bulgaru Florin Dan