Comuna Răchiți, județul Botoșani, anunta obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 18 din 05.05.2023 pentru obiectivul  „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI”, nr. cad. 54926, 54736, 54862, 54823, 54821, 54924, 54941, 55842, 54814, 54738, 54735, 54795, 54813, 54428, 55317, 55328, 55617, 55322, 55323, 55618, 55628, 55315.