În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, în ziua de vineri , 29.09.2023, ora 9,00.

 

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea  încheierii pronunțată de Judecătoria Botoșani în dosarul nr.8437/193/2023  privind validarea mandatului de consilier local al dnei Tesculeanu Florica .

Depunerea Jurământului de către dna Tesculeanu Florica

2.Aprobarea procesului verbal din ședința extraordinara a  C.L. din 21.09.2023.

3.Proiect de hotarâre privind revocarea HCL nr. 94/16.08.2023 privind  declararea ca bunuri de uz și  de interes public local  a  unor imobile  situate în intravilanul și extravilanul comunei   Răchiți , județul Botoșani  .

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea arondarea Comunei Nicșeni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Răchiți.

 

 

 

      PRIMAR

Bulgaru Florin Dan