„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata”

Comunicat demarare proiect

 

„Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Comuna Rachiti, Judetul Botosani”,

cod F-PNRR-Dotari-2023-1881

 

Comuna Rachiti, anunta demararea proiectului „Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Comuna Rachiti, Judetul Botosani”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1881, proiect finantat de Uniunea Europeana – Urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

 

Proiectul este implementat de Comuna Rachiti, in calitate de beneficiar si se deruleaza in intervalul 13.09.2023 – 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea participarii la un proces educational de calitate, relevant, modern si inclusiv, prin modernizarea infrastructurii educationale existente si respectiv a dotarilor aferente. Se va obtine astfel un nivel superior de rezilienta si adaptabilitate a sistemului educational, care sa corespunda cu nevoile prezente si viitoare ale pietei muncii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea capacitatii institutiilor de invatamant din Comuna Rachiti de a furniza un serviciu educational inalt calitativ prin dotarea corespunzatoare cu echipamente/mobilier/etc;
 • Cresterea gradului de relevanta a procesului educational;
 • Asigurarea unui mediu educational care sa incurajeze participarea la educatie si sa reduca riscul de abandon scolar;
 • Asigurarea transformarii digitale a scolilor si adaptarea acestora la standardele comunitare prin realizarea dotarilor corespunzatoare cu echipamente digitale relevante;
 • Asigurarea unui mediu educational inclusiv si nediscriminatoriu prin dotarea cu echipamente/mobilier relevant

 

 

Proiectul vizeaza dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Rachiti, dupa cum urmeaza:

 • 1 laborator de informatica dotat;
 • 11 sali de clasa dotate cu mobilier si materiale didactice;
 •  1 laborator stiinte, respectiv laborator multidisciplinar;
 •  1 cabinet de asistenta psihopedagogica;
 •  1 sala de sport

Grupul țintă, direct influentat de activitatile proiectului, este format din elevii si cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si unitatile conexe eligible de pe raza Comunei Rachiti.

 

Activitatile si respectiv achizitiile previzionate in cadrul proiectului contribuie in mod direct la obiectivele strategice de dezvoltare regionala, de inovare si specializare inteligenta. Astfel, echipamentele si dotarile realizate vor facilita un proces educational care sa conduca la dezvoltarea resurselor umane si respectiv a activitatilor extrascolare dedicate creativitatii si atitudinii inovative dar si dezvoltarii aptitudinilor pedagogice in invatamantul preuniversitar si familiarizarea cadrelor didactice cu noile trenduri si tehnologii relevante pentru domeniile Smart.

Investitiile realizate in cadrul proiectului vor influenta pozitiv grupul tinta prin:

 • Cresterea nivelului de atractivitate a intregului proces educational prin realizarea unor dotari cu echipamente/mobilier/etc;
 • Dotarea efectivului de profesori cu echipamentele necesare, moderne si relevante in asa fel incat sa fie asigurat un nivel optim de calitate a activitatii didactice;
 • Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente specifice si relevante inlesnirii procesului de invatare

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 537.127,47 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 451,367.62 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 85,759.85 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana – urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

 

Date de contact:

Duman Irina

Manager proiect

Telefon: 0231 544 210

E-mail: [email protected]

,

cod F-PNRR-Dotari-2023-1881

 

Comuna Rachiti, anunta demararea proiectului „Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Comuna Rachiti, Judetul Botosani”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1881, proiect finantat de Uniunea Europeana – Urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

 

Proiectul este implementat de Comuna Rachiti, in calitate de beneficiar si se deruleaza in intervalul 13.09.2023 – 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea participarii la un proces educational de calitate, relevant, modern si inclusiv, prin modernizarea infrastructurii educationale existente si respectiv a dotarilor aferente. Se va obtine astfel un nivel superior de rezilienta si adaptabilitate a sistemului educational, care sa corespunda cu nevoile prezente si viitoare ale pietei muncii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea capacitatii institutiilor de invatamant din Comuna Rachiti de a furniza un serviciu educational inalt calitativ prin dotarea corespunzatoare cu echipamente/mobilier/etc;
 • Cresterea gradului de relevanta a procesului educational;
 • Asigurarea unui mediu educational care sa incurajeze participarea la educatie si sa reduca riscul de abandon scolar;
 • Asigurarea transformarii digitale a scolilor si adaptarea acestora la standardele comunitare prin realizarea dotarilor corespunzatoare cu echipamente digitale relevante;
 • Asigurarea unui mediu educational inclusiv si nediscriminatoriu prin dotarea cu echipamente/mobilier relevant

 

 

Proiectul vizeaza dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Rachiti, dupa cum urmeaza:

 • 1 laborator de informatica dotat;
 • 11 sali de clasa dotate cu mobilier si materiale didactice;
 •  1 laborator stiinte, respectiv laborator multidisciplinar;
 •  1 cabinet de asistenta psihopedagogica;
 •  1 sala de sport

Grupul țintă, direct influentat de activitatile proiectului, este format din elevii si cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si unitatile conexe eligible de pe raza Comunei Rachiti.

 

Activitatile si respectiv achizitiile previzionate in cadrul proiectului contribuie in mod direct la obiectivele strategice de dezvoltare regionala, de inovare si specializare inteligenta. Astfel, echipamentele si dotarile realizate vor facilita un proces educational care sa conduca la dezvoltarea resurselor umane si respectiv a activitatilor extrascolare dedicate creativitatii si atitudinii inovative dar si dezvoltarii aptitudinilor pedagogice in invatamantul preuniversitar si familiarizarea cadrelor didactice cu noile trenduri si tehnologii relevante pentru domeniile Smart.

Investitiile realizate in cadrul proiectului vor influenta pozitiv grupul tinta prin:

 • Cresterea nivelului de atractivitate a intregului proces educational prin realizarea unor dotari cu echipamente/mobilier/etc;
 • Dotarea efectivului de profesori cu echipamentele necesare, moderne si relevante in asa fel incat sa fie asigurat un nivel optim de calitate a activitatii didactice;
 • Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente specifice si relevante inlesnirii procesului de invatare

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 537.127,47 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 451,367.62 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 85,759.85 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana – urmatoarea Generatie UE, in cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare.

 

Date de contact:

Duman Irina

Manager proiect

Telefon: 0231 544 210

E-mail: [email protected]