În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, , în data de  17.01.2024 ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea proceselor verbale din ședințele CL din decembrie 2023 și 05 ianuarie 2024.
  2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi,  pentru luna decembrie 2023

3.Proiect de hotarâre privind  aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între comuna Răchiţi şi domnul Ignătescu Viorel.

4.Proiect de hotarâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici  si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei  Răchiţi , județul Botoșani .

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață utilă de 135,12 m.p. în incinta clădirii “Spațiu depozitare I.S.U.”, intravilan sat Răchiți, com. Răchiți, jud. Botoşani, proprietatea publică a comunei Răchiți.

6.Proiect de hotarâre privind alegerea unui președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.