În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi,  în data de  28.02.2024  ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

 

1.Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in unitatea administrativ teritoriala a comunei RĂCHIŢI pe anul 2024