În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi,  în data de  21.05.2024, ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

 

1.Aprobarea proceselor  verbale din ședințele  CL  din luna aprilie 2024.

2.Proiect de hotarâre privind  aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna aprilie 2024.

3.Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului, și devizului general aferent investiției ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Răchiți, jud Botoșani”.

  1. Proiect de hotarâre privind validarea și însușirea Dispoziției Primarului nr.106 din 13.05.2024.
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și devizului general aferent investiției ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Rachiți, județul Botoșani lot 2”.
  3. 6. Proiect de hotarâre privind aprobarea  contului anual de executie al bugetului local si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023.