Anunț cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Inființare  si extindere rețele de apă și apă uzată în com. Mihai Eminescu, județul Botoșani – Etapa I – Rețea apă uzată –  Localitatea Cătămărești”

COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI, anunţă publicul interesat asupra luării [...]