A fost publicat proiectul de OUG privind măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2021. Iată ce decizii au fost luate la nivelul Executivului României, urmând a trece de Guvern în ultima ședință din 2020, care va avea loc miercuri.

Proiectul OUG aflat în transparență decizională, care urmează să fie adoptat miercuri, arată că în 2021 vor fi aplicate următoarele măsuri:

Înghețarea salariilor bugetarilor

– de la 1 ianuarie 2021 „cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții”.

– „cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul de 6.240 lei”.

– măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut (art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011) se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.

– cupoanele sociale pentru sprijinirea educației timpurie (art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011) „nu se acordă până la data de 31 decembrie 2021”.

– pensiile de serviciu în condițiile legii pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, pentru funcționarii publici parlamentari, pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, pentru senatori și deputați, pensiile militare de stat nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Vouchere de vacanță și în 2021

– se acordă vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei/salariat pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.

– „La data de 1 ianuarie 2022 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare”

– „Voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe format electronic”.

Punctul de amendă rămâne la 145 de lei

– „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada ianuarie – 31 decembrie 2021 un punct-amendă este 145 lei”.2021