Într-o săptămână dedicată prin excelență mediului înconjurător, comisia de achiziție din cadrul Consiliului Județean a finalizat procedura de licitație pentru un echipament de monitorizare a contaminării radioactive a deșeurilor de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Stăuceni. În valoare de aproximativ 150.000 de lei, instalația are rolul de a depista eventualele deșeuri radioactive aduse de operatori la Depozitul de la Stăuceni.

  „Ne dorim un mediu mai curat și de aceea susțin orice inițiativă în această direcție. De altfel, de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean am acordat o atenție deosebită problemelor mari pe care le-am identificat la Depozitul de Deșeuri de la Stăuceni și le-am găsit o rezolvare urgentă, chiar dacă nimeni nu credea că vom reuși. De asemenea, am obținut, de la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, Avizul de mediu pentru Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor, care este un instrument de planificare esențial pentru un management performant al deșeurilor, astfel încât acestea să aibă un impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane”, a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani.

La sfârșitul lunii martie, a fost pusă în funcțiune o nouă instalație de tratare a levigatului de 150 mc/zi. Scopul acestei investiții este de a asigura o capacitate suficientă de tratare a levigatului produs de deșeurile din celula 1 a depozitului ecologic de la CMID Stăuceni, dar și cel care va rezulta din exploatarea celulei 2, atunci când aceasta va intra în exploatare, reducând riscul poluărilor accidentale prin deversări necontrolate în afara depozitului.

De asemenea, Consiliul Județean a încheiat un parteneriat cu Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului de achiziționare centralizată a unei instalații de tratare mecano-biologică (TMB) cu digestie anaerobă și a uneia de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat.

„Toate aceste eforturi sunt necesare pentru ca depozitul de deșeuri de la Stăuceni să devină performant. Prin punerea în funcțiune a acestor instalații, deșeurile mari vor putea fi selectate mai ușor, în timp ce volumul celor mici, în urma digestiei anaerobe, va scădea cu 60%-65%”, a mai declarat Doina Federovici, subliniind că „este momentul unei schimbări fundamentale în stilul nostru de viață, în sensul să colectăm selectiv deșeurile pe care le generăm, astfel încât să plătim mai puțin, dar și să lăsăm o amprentă cât mai puțin vizibilă asupra naturii”.