Prin prezentul comunicat, Primăria comunei Mihai Eminescu aduce la cunoștința locuitorilor comunei că UAT Mihai Eminescu funcționează doar din veniturile proprii, adică din banii încasați la Bugetul local, fapt ce înseamnă că derularea activității acesteia și obligațiile de plată pe care aceasta le are, sunt direct influiențate de încasările contribuabililor atât persoane fizice cât și juridice.

O altă situație pe care primăria comunei ține să o aducă la cunostința locuitorilor, este neplata de către populație și agenți economici a taxei de salubrizare.

Primăria a investit, din bugetul local, în realizarea platformelor cât și pentru achiziționarea containerelor pentru selectarea deșeurilor, însă nu toți cetățenii se conformează în depozitarea corectă a deșeurilor, astfel că depozitarea în mod necorespunzător ( depozitarea materialelor de construcție, textile, vegetale, gunoi de grajd) și nerespectarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mihai Eminescu, aprobat prin HCL NR. 26/12.03.20218 atrage  majorarea taxei de salubrizare ( dublarea sau triplarea valorii acesteia).

În cazul în care nu se vor depozita deșeurile în mod selectiv, cantitatea acestora va crește, iar cu cât este mai mare cantitatea de deșeuri la nivelul comunei, cu atât va fi mai mare prețul serviciului de salubrizare.

Rugăm pe această cale ca toți cetățenii să achite sumele datorate Bugetului local pentru buna funcționare a Instituției precum și pentru continuarea realizarii  investițiilor în comună.