Blocul Naţional al Revoluţionarilor B.N.R.’89 convoacă Consiliul Naţional, în data de vineri, 10
decembrie 2021, ora 12.00, la Sala Mare din strada Nicolae Bălcescu nr. 17-19 din Bucureşti, pentru
susţinerea punctului de vedere al revoluţionarilor cu privire la conducerea şi reorganizarea
Secretariatului de Stat al Revoluţionarilor în următoarea perioadă.
Continuarea idealurilor din Decembrie 1989 reprezintă scopul şi obiectivul nostru cel mai
important asumat şi declarat public, pentru a reda românilor demnitatea naţională câştigată atunci cu
preţul jertfei.
Aceasta, atât ca linie directoare în activitatea noastră civică publică, cât şi în cadrul instituţional
reglementat prin organizarea şi funcţionarea democratică a Secretariatului de Stat al Revoluţionarilor,
menit să să se ocupe de problemele revoluţionarilor din Decembrie 1989.
Revoluţia şi revoluţionarii sunt o realitate concretă a zilelor noastre, iar reglementarea corectă a
problemelor acestora şi asigurarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea activităţilor specifice
trebuie făcute cu implicarea nemijlocită a celor care au făcut Revoluţia.
Din păcate, Secretariatul de Stat al Revoluţionarilor a fost mereu un instrument de umilire,
manipulare, uneori, chiar de reprimare şi dezorganizare a Mişcării Revoluţionare din România. Scopul
pentru care a fost creat a fost de multe ori deturnat şi subordonat unor grupuri de interese, care au alterat
acurateţea idealurilor Revoluţiei.
De foarte multe ori, în această instituţie s-a făcut comerţ cu certificatele de revoluţionar şi s-au
impus linii de „conduită” străine de principiile noastre, principii pentru care am ieşit în stradă în urmă cu
32 de ani. Iar persoanele desemnate să conducă Secretariatul de Stat al Revoluţionarilor s-au dovedit a fi
dubioase şi corupte, purtătoare ale acestor grupuri de interese străine idealurilor Revoluţiei.
Indiferent ce partide au fost la putere, aceste persoane care au fost impuse să conducă şi să
gestioneze treburile interne ale revoluţionarilor în mod arbitrar, au derapat de la Lege, de la principiile
morale şi de la idealurile de libertate şi adevăr pentru care noi am luptat atunci şi am susţinut această
luptă până în prezent.
Culmea imixtiunilor în funcţionalitatea legală şi în cadrul organizatoric de drept al
revoluţionarilor a fost Ordonanţa nr. 95/2015 (tradatorul Ponta), cu privire la calitatea de revoluţionar şi
restricţionarea drepturilor şi libertăţilor celor care au luptat cu adevărat în Decembrie 1989. Această
Ordonanţă a creat discriminare şi confuzie, cât şi o imagine deformată a revoluţionarilor.
Acum se va numi un nou secretar de stat. Există o luptă subterană în culise pentru desemnarea în
funcţia de secretar de stat tot pe aceste criterii de obedienţă faţă de grupurile de interese profitoare din
spatele Mişcării Revoluţionare din România.
BNR’89 atrage atenţia asupra acestui pericol şi doreşte ca aceste numiri să se facă cu respectarea
voinţei revoluţionarilor şi pe criterii de legitimitate. Noi dorim ca prin organizarea acestui Consiliu
Naţional să dăm posibilitatea asociaţiilor de revoluţionari să-şi desemneze un reprezentant pentru a
ocupa funcţia de secretar de stat. Trebuie să se ţină cont de propunerile noastre, pentru ca pe viitor
soluţionarea problemele revoluţionarilor să se facă în consens cu statutul lor social şi cu poziţia morală
avută în societate.