APIA- Centrul Județean Botosani anunta, preluarea cererilor pentru 3 forme noi de sprijin, pentru sustinerea activitatii fermierilor in anul 2022, in contextul crizei economice generate de de pandemia COVID 19, timp de 20 de zile lucrătoare, începând cu data de 26/04/2022.

 1. Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor de bovine, în contextul crizei economice generată de pandemia Covid-19.

     Ajutorul de stat pentru efectivul de bovine se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie înregistrați în registrul unic de identificare, RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
 2. să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019;
 3. să dețină bovine în exploatație cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înregistrate în RNE, la
  data depunerii cererii.
 4. să dețină minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.

     Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

Documentele atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine

Documente generale
– copie de pe BI/CI a solicitantului;
– copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
– împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
– dovada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
– pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la trezorerie

Documente specifice
– documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
– în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.

 1. Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 .

Ajutorul de stat se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducție tineret și adulte și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau de creștere a tineretului de înlocuire și a găinilor adulte pentru ouă în exploatații autorizate sanitar veterinare.

Plăţile pentru ajutorul de stat cu caracter temporar pot fi acordate beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;
 2. b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;
 3. c) să dețină exploataţie autorizată sanitar veterinar, la data depunerii cererii.
 4. 3. Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Ajutorul de stat se acordă crescătorilor de suine, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploatații autorizate sanitar veterinare

Plăţile pentru ajutorul de stat cu caracter temporar pot fi acordate beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;
 2. b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;
 3. c) să dețină exploataţie autorizată sanitar veterinar, la data depunerii cererii.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Liviu Stelian ZAHARIA