Primaria comunei Mihai Eminescu aduce la cunostinta  persoanelor fizice si juridice care au constructii pe raza teritoriala a Comunei Mihai Eminescu, ca incepand cu  ziua de miercuri, 21 iunie a acestui an, Primaria, prin compartimentele de specialitate, va efectua inspectii fiscale (in cazul persoanelor juridice)  si verificari asupra stadiului de executie al lucrarilor si existenta documentelor prevazute de lege, respectiv Certificat de urbanism, autorizatie constructie, proces verbal de receptie.

Verificarile sus-mentionate se vor efectua incepand cu localitatea Catamaresti-Deal, strazile Ghioceilor, Violetelor si Liliacului ( dupa calea – ferata) in zilele de miercuri – vineri, intervalul orar 09:00 – 16:00.

In acest sens se va verifica modul de declarare, stabilire si achitare a obligatiilor fiscale catre bugetul local in urma corelarii  datelor din evidenta contabila a societatilor cu datele inscrise in declaratiile fiscale si  se va verifica daca   informatiile din decizia de impunere  corespund cu suprafetele construite in realitate.

Contravenţiile constatate cu ocazia verificarii, săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează conform prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, a Codului fiscal precum si in baza Hotararii Consilului Local nr. 203/14.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si a taxelor asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Mihai Eminescu, judetul Botosai, pentru anul 2023.