În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, , în data de  20.12.2023, ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

 

1.Aprobarea proceselor   verbale din ședința Consiliului local  din 05.12.2023 și 12.12.2023.

2.Proiect de hotarâre privind privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi,  pentru luna  noiembrie 2023

3.Proiect de hotarâre privind  privind aprobarea asocierii şi a Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,TRANSPORT METROPOLITAN BOTOŞANI”.

4.Proiect de hotarâre privind  aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între comuna Răchiţi şi domnul Ignătescu Viorel.

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea impozitelor  și taxelor locale precum  și a taxelor speciale  pe anul 2024.

6.Proiect de hotarâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de teren de­­­ 2 mp  situată în PC536/1, CF 56458 , intravilan sat Răchiți, com.Răchiți,  proprietatea publică a comunei Răchiți.

7.Proiect de hotarâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

8.Prezentarea cererii înregistrată cu nr.10597 din 29.11.2023 a dlui Enache Cornel președintele Fundației socio culturale  ’’SĂ NE CUNOAȘTEM ISTORIA -ANUL 1848 ’’.

 

 

 

                            PRIMAR

                     Bulgaru Florin Dan